Visie en missie

Stichting Special Talents wil dat kinderen vanaf 8 jaar, die behoefte hebben aan extra ondersteuning en die niet terecht kunnen bij een reguliere voetbalclub of in het G-voetbal, lekker kunnen voetballen.

De stichting organiseert voetbaltrainingen voor deze kinderen volgens een uniek pedagogisch concept in een inspirerende omgeving. Op 22 november 2023 vieren we het 10 jarige jubileum

De komende tijd wil de stichting verder professionaliseren en doorgroeien naar ongeveer 20 locaties in Nederland. Dat vraagt om meer sponsorinkomsten en nauwe samenwerking met gemeentes en BVO’s.

Onze organisatie bestaat uit een onbezoldigd bestuur en enthousiaste vrijwilligers. Voor sommige functies bieden we een (gedeeltelijke) vrijwilligersvergoeding volgens geldende regels aan.

Jaarlijks stellen we een jaarplan en een sluitende financiële begroting op. Periodiek rapporteert de penningmeester de voortgang en stellen we evt. bij. De stichting opereert zonder winstoogmerk.

Inkomsten zijn lidmaatschapsgelden, sponsorgelden van bedrijven, te ontvangen subsidies en giften. Uitgaven zijn vooral de huur van speelvelden, aanschaf kleding en materialen en vrijwilligersvergoedingen.

Bestuur

Theo Mommers

Sinds 2022 ben ik betrokken bij de stichting, ik kende Henk van Hout nog van vroeger. Ik vind het geweldig om te zien dat alle kinderen mee kunnen doen en niet buitenspel staan. De komende tijd wil ik mijn bijdrage leveren aan de professionalisering en groei van de stichting, zodat veel meer kinderen lol kunnen beleven en de ouders even tot rust kunnen komen. Zelf voetbalde ik bij PSV en heb ik ervaring in het betaald voetbal. Nu wil ik alle kinderen laten genieten van de bal en het spel.

voorzitter@specialtalents.nl

Henk Hunnekens

Ik kwam in 2019 voor het eerst in contact met de stichting toen ik zakelijk op bezoek was bij FC Eindhoven. Een training trok mijn aandacht en ik was meteen verkocht. Ik heb mij toen aangeboden om te kijken of we niet meer sponsors kunnen binnenhalen. Dat is ook gelukt middels een mooie samenwerking met de Aon Talent Foundation en Oostendorp. In de nabije toekomst wil ik graag mijn steentje bijdragen om de Stichting verder te gaan professionaliseren en te laten groeien. Omdat sport altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in mijn leven, zijn mijn drijfveren daar ook sterk in verankerd.

sponsoring@specialtalents.nl

Guus van Niekerk

Stichting Special Talents was groeiende toen Henk van Hout, die ik al lang kende, mij benaderde om de financiën te gaan beheren. Natuurlijk! Met mijn financiële achtergrond kon ik zeker iets betekenen. Voor een mooi doel, met vrijwilligers die met hart en ziel voetbalplezier geven aan “onze” Special Talents. In de tussentijd is locatie Den Bosch erbij gekomen, is er in Tilburg een start gemaakt en kijken we vol vertrouwen naar de toekomst door solide sponsoren. Want daar gaat het ons om, ook in de toekomst die fijne plek te kunnen bieden!

penningmeester@specialtalents.nl

Mark van den Broek

Onze zoon Gijs voetbalt er al een aantal jaren met veel plezier. Ik vind het heel bijzonder om te zien met hoeveel passie de begeleiders zich iedere week inzetten op de trainingen en er voor zorgen dat iedereen mee kan doen op zijn of haar manier. Na een lange loopbaan als officier bij de landmacht, werk ik nu als leidinggevende in het ziekenhuis en ben ik verantwoordelijk voor onder andere de kinderafdeling.

pr@specialtalents.nl

Rudi van Kleeff

In 2022 hoorde ik voor de eerste keer over de Stichting Special Talents en ik was meteen geïnteresseerd. Nadat Henk Hunnekens me meer vertelde over de visie en de ambities van de Stichting, groeide mijn enthousiasme alleen maar. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan de groei van de Stichting. Maar het meest kijk ik ernaar uit om samen veel plezier te gaan hebben!

sponsoring@specialtalents.nl

Support team

Bert Triki, centraal coördinator

Sinds augustus 2022 houd ik het totaaloverzicht over alle locaties en probeer waar nodig te ondersteunen en bij te sturen. Als ik het enthousiasme en de voldoening bij de kinderen zie tijdens de trainingen en toernooien/wedstrijden, dan weet ik waarom Special Talents zo’n mooi project is. Ik heb met Henk van Hout samengewerkt bij de jeugdopleiding van FC Eindhoven.

centraalcoordinator@specialtalents.nl

Henk van Hout, founder en adviseur van het bestuur

Sinds 18 november 2023 heb ik de voorzittershamer overgedragen en ik probeer het bestuur en de organisatie behulpzaam te zijn met gevraagd en ongevraagd advies. De komende tijd wil ik meer tijd gaan besteden aan andere zaken. Ik weet dat het huidige bestuur er alles aan zal doen om de continuïteit van de stichting te borgen, zodat vele kinderen fijn kunnen voetballen.

Freek van Buul, fotograaf

Ik fotografeer al sinds mijn jeugd en na mijn pensioen kon ik er mijn hoofdactiviteit van maken. Ik leg bij Special Talents graag vast wie er allemaal actief zijn en hoe het plezier van de kinderen er uit ziet. Dat zorgt voor mooie plaatjes van kinderen, ouders en vrijwilligers. Ik ben erg blij dat ik deel kan uitmaken van stichting Special Talents.

Nummer 21

Sjoerd

Het nummer wat Sjoerd met trots droeg. Al toen hij een klein jochie was, liep hij achter de bal te dribbelen en had een fantastisch schot. Bij Special Talents kreeg Sjoerd de mogelijkheid om zijn favoriete sport te beoefenen. Iedere woensdag zat hij al ruim een uur voor tijd klaar in zijn tenue voor de training. Weken keek hij uit naar de eerste wedstrijd, waar hij naast keeper ook een deel mocht voetballen én scoorde.

Wij weten dat Sjoerd daarboven zit te balen dat hij niet meer mee kan doen, maar hij kijkt zeker ook met trots naar zíjn team. Sjoerd is en blijft voor altijd verbonden met Special Talents én met Nr. 21.

Algemene informatie

Geef je op voor een gratis proeftraining