Wat kost een lidmaatschap?

Als je lid wilt worden, dan kost dat € 139,- per kind per seizoen. Een seizoen bestaat uit 30 trainingen. Wil je instappen als het seizoen al begonnen is, dan betaal je alleen de resterende trainingen.

Meld je nu aan, vul het inschrijfformulier in

  Gegevens kind:

  Gegevens Contactpersoon:  Onze locatie

  route

  Stichting Special Talents
  Postadres: Hagelaarweg 2, 5684 NW, Best
  Mail: info@specialtalents.nl
  Bankrekeningnummer: NL87RABO0300979207
  KvK nummer: 62152777
  Fiscaal nummer (RSIN): 8546.90.645

  Stichting Leergeld

  In sommige gevallen kan het lidmaatschap betaald worden door Stichting Leergeld. Of u daarvoor in aanmerking komt, kunt u controleren via de stichting in de gemeente waar u woonachtig bent. Zelf een aanvraag doen, kan via: https://www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/. Bij twijfel of vragen kunt u ook altijd contact opnemen met onze penningmeester.

  Algemene voorwaarden

  Bij inschrijving/deelname van uw kind(eren), gaat u als ouder/verzorger/contactpersoon (hierna U) akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

  Betaling

  Bij aanmelding: U verplicht zich bij aanmelding tot betaling van de deelnamekosten. Als de aanmelding na de start van het seizoen plaatsvindt, worden de kosten naar rato berekend. Deze kosten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmelding bij Stichting Special Talents te worden voldaan. De penningmeester maakt een berekening van de deelnamekosten en stuurt deze via email toe.

  Bij vervolg deelname: Als een kind ook aan het volgende, nog niet betaalde seizoen deelneemt, dient betaling van de deelnamekosten uiterlijk 14 dagen na de start van het seizoen te worden voldaan.

  Indien een hele serie van 10 trainingen niet doorgaat, wordt dat deel van de betaalde deelnamekosten uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de aangekondigde startdatum terugbetaald op dezelfde rekening als waar wij het bedrag van hebben ontvangen.

  Annulering

  Annuleren tot aanvang van de (eerste) activiteit is kosteloos. Annuleren na aanvang van de (eerste) activiteit betekent dat Stichting Special Talents geen teruggaaf van het verschuldigde bedrag verleent, tenzij voor deze annulering een dringende reden kan worden overlegd.

  Bij afmelden: Als een deelnemer wordt afgemeld, dan berekent Special Talents het bedrag dat zal worden teruggestort. Basis voor de berekening is het aantal nog niet gestarte series van het lopende seizoen. Als Special Talents nog een vordering heeft openstaan, dan is de afmelding pas definitief als deze vordering is betaald. In beide gevallen laat de penningmeester dit via email aan U weten.

  Aansprakelijkheid

  Stichting Special Talents kan, evenals de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn, in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel of andere schade. Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico.

  Privacy

  U geeft Stichting Special Talents toestemming om beelden van uw kind(eren) te gebruiken voor promotiedoeleinden. Tevens keurt U het goed dat telefoonnummer(s) en/of e-mailadres(sen) voor andere ouders/verzorgers, trainers en deelnemers zichtbaar is/zijn in contactgroepen. Mocht U tegen één of meerdere van deze gegevens bezwaar hebben, dan dient U dit vóór aanvang van de eerste activiteit via e-mail aan ons door te geven.

  Kleding

  Tijdens de activiteiten van Stichting Special Talents, met uitzondering van de proeftrainingen, draagt uw kind de kleding van Special Talents. Deze kleren zijn in bruikleen. Dat geldt niet voor de voetbalschoenen.
  Incidenteel spelen we een wedstrijdje of nemen we deel aan een toernooitje. We dragen daarbij ook de kleding die we altijd op de woensdagmiddag aan hebben. Zorg er dan wel voor dat uw kind scheenbeschermers draagt. Uitzondering hierop zijn de proeftrainingen.