Jaarverslag 2022

Dit jaar stond in het teken van de uitbreiding van onze activiteiten in Den Bosch. Op onze locaties in Eindhoven en Nuenen hebben we op de woensdagmiddag vele kinderen uit de doelgroep kunnen laten genieten van het voetballen met elkaar. Na een succesvolle pilot is in de loop van het jaar de locatie Den Bosch van start gegaan.

Het 1e schoolvoetbaltoernooi voor kinderen uit het speciaal onderwijs heeft plaatsgevonden in Eindhoven. Dit evenement gaan we zeker herhalen, want het was een groot succes.

Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergadering op 5 juli 2023 de jaarrekening over het boekjaar 2022 goedgekeurd. De stichting heeft geen winstoogmerk en uitkeringen zijn niet van toepassing. Exploitatie-overschotten worden toegevoegd aan de exploitatie-reserve. Een kort financieel verslag kunt u hier lezen.

Algemene informatie