De gehele website is onder constructie. Hierdoor kan het zijn dat niet alle pagina’s alle uiteindelijke informatie bevatten. Excuses voor de ongemakken. Kom over een aantal dagen terug, dan is alles weer in orde! Voor dringende vragen: info@specialtalents.nl

Gewoon lekker voetballen? Dat kan bij Special Talents!

Special Talents verzorgt voetbalactiviteiten voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. Bij ons krijgen deze kinderen de gelegenheid om op een leuke manier en hun eigen niveau de voetbalsport te bedrijven.
Wat bieden wij?
  • Trainers met een voetbaltechnische en/of pedagogische achtergrond.
  • Werken aan persoonlijke doelen.
  • Kleinschalige, veilige groepen.
  • Laagdrempelig instappen.
  • Begeleiding bij doorstroom naar andere club.

LAATSTE NIEUWS!