Gewoon lekker voetballen? Dat kan bij Special Talents!

Wij verzorgen voetbalactiviteiten voor kinderen/jongeren die behoefte hebben aan extra ondersteuning en/of begeleiding. Wij willen hun de kans bieden om op een leuke manier en eigen niveau de voetbalsport te bedrijven. Al onze activiteiten staan onder leiding van trainers met een voetbaltechnische en pedagogische opleiding. Dit zijn trainers die al lange tijd als jeugdtrainer werkzaam zijn en kunnen putten uit een schat aan ervaring in het omgaan met jonge voetballers.
Wij besteden extra aandacht aan de persoonlijke situatie van elke deelnemer. Zelfgekozen doelen vormen de leidraad voor de begeleiding, zowel in groepsverband als individueel. We werken met kleine groepen, zodat er voldoende aandacht is voor elke deelnemer.
Door het jaar heen zijn er meerdere korte series. Aanmelden voor één van deze series is mogelijk, maar deelnemen aan alle series kan natuurlijk ook. Verder is het altijd mogelijk om tussentijds in te stromen.
Mocht gedurende het proces blijken dat een deelnemer eventueel kan aansluiten bij een bestaande voetbalvereniging, dan bieden wij daarvoor begeleiding op maat. We gaan dan bijvoorbeeld samen naar de club en bekijken of er mogelijkheden zijn en hoe die vorm zouden kunnen krijgen.

Klik hier voor informatie over onze ACTIVITEITEN

Klik hier voor AANMELDEN

Wilt u ons ondersteunen?

Omdat wij de kosten voor ouders/verzorgers zo laag mogelijk willen houden, zijn wij op zoek naar bedrijven en instellingen die onze stichting, in financiële of praktische zin, willen ondersteunen. Uiteindelijk is het de bedoeling om onze activiteiten GRATIS te gaan aanbieden. Wilt u ons helpen om dit te realiseren, of heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan contact met ons op.

 

AON Talent Foundation


FC Eindhoven


RKSV Nuenen


Eindhoven Sport


Reklatex