Voorwaarden

Bij inschrijving/deelname van uw kind(eren), gaat u als ouder/verzorger akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

Betaling

Ouder/verzorger verplicht zich bij aanmelding tot betaling van de deelnamekosten, horend bij het gekozen aantal series (+ resterende van de lopende serie, indien nieuwe lid). Deze kosten dienen binnen 14 dagen, ingaande op moment dat Stichting Special Talents de aanmelding ontvangt, te worden voldaan. Indien een serie niet doorgaat, wordt het door ouder/verzorger betaalde bedrag uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de aangekondigde startdatum aan hen terugbetaald.

Annulering

Annuleren tot aanvang van de (eerste) activiteit is kosteloos. Annuleren na aanvang van de (eerste) activiteit betekent dat Stichting Special Talents geen teruggaaf van het verschuldigde bedrag kan verlenen, tenzij voor deze annulering een dringende reden kan worden overlegd.

Aansprakelijkheid

Stichting Special Talents kan, evenals de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn, in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel of andere schade. Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico.

Privacy

Ouders/verzorgers geven Stichting Special Talents toestemming om beelden van hun kind(eren) te gebruiken voor promotiedoeleinden. Tevens keuren zij het goed dat hun telefoonnummer(s) en/of e-mailadres(sen) voor andere ouders/verzorgers, trainers en deelnemers zichtbaar is in contactgroepen. Mochten ouders/verzorgers tegen één of meerdere van deze gegevens bezwaar hebben, dan dienen zij dit voor aanvang van de eerste activiteit via e-mail aan ons door te geven.

Kleding

Tijdens de activiteiten van Stichting Special Talents draagt uw kind de kleding van Special Talents. Deze kleren zijn in bruikleen. Trainingen op woensdag worden gespeeld in het blauwe tenue van Special Talents, wedstrijden in het tenue van RKSV Nuenen. Hierbij horen ook schoenen welke op kunstgras gedragen mogen worden en scheenbeschermers. Uitzondering hierop zijn de proef trainingen.