Voorwaarden

Bij inschrijving/deelname van hun kind(eren) gaan ouders/verzorgers akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

Betaling

Ouders/verzorgers verplichten zich tot betaling van de aangekondigde deelnamekosten. Deze kosten dienen binnen 14 dagen na de startdatum van hun kind(eren) te worden voldaan. Indien een serie niet doorgaat, wordt het door ouders/verzorgers betaalde bedrag uiterlijk 1 week na het verstrijken van de aangekondigde startdatum aan hun terugbetaald.

Annulering

Annuleren tot aanvang van de (eerste) activiteit is kosteloos. Annuleren na aanvang van de (eerste) activiteit betekent dat Stichting Special Talents geen teruggaaf van het verschuldigde bedrag kan verlenen, tenzij voor deze annulering een dringende reden kan worden overlegd.

Aansprakelijkheid

Stichting Special Talents kan, evenals de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn, in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel of andere schade. Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico.

Privacy

Ouders/verzorgers geven Stichting Special Talents toestemming om beelden van hun kind(eren) te gebruiken voor promotiedoeleinden. Tevens keuren zij het goed dat hun telefoonnummer(s) en/of e-mailadres(sen) voor andere ouders/verzorgers, trainers en deelnemers zichtbaar is in contactgroepen. Mochten ouders/verzorgers tegen één of meerdere van deze gegevens bezwaar hebben, dan dienen zij dit voor aanvang van de eerste activiteit via e-mail aan ons door te geven.