Doel van de stichting

Kinderen die, om wat voor reden dan ook, problemen ondervinden in hun persoonlijke ontwikkeling op hun eigen niveau voetbalactiviteiten aanbieden op een plek waar zij zich veilig voelen en helemaal zichzelf mogen zijn.

Doelgroep

Wij verzorgen voetbalactiviteiten voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. Daarbij richten we ons op kinderen van 8 jaar of ouder (of die gedurende het lopende seizoen deze leeftijd bereiken) die niet of moeilijk terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. Jeugdspelers die wel actief zijn bij een club en daarbij extra hulp kunnen gebruiken zijn bij ons natuurlijk ook van harte welkom.

Activiteiten

Stichting Special Talents zet zich in voor sport voor iedereen. Bij ons kunnen kinderen deelnemen aan:
Voetbaltrainingen op verschillende locaties, te weten:
Wedstrijden uit/thuis, RKSV Nuenen als thuislocatie.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met FC Eindhoven , RKSV Nuenen en Fc Den Bosch. Deze voetbalclubs ondersteunen onze activiteiten van harte en bieden ons de mogelijkheid om van hun accommodaties gebruik te maken. Voor onze deelnemers zijn deze mooie, rustige locaties van groot belang om goed te kunnen functioneren.
Special Talents wordt daarnaast ondersteund door onder andere AON Talent Foundation en Eindhoven Sport. Deze ondersteuning bestaat uit het helpen organiseren en begeleiden van onze activiteiten en het onderhouden van contacten met het onze doelgroep.

Juridisch

De organisatie is op 24 december 2014 officieel geregistreerd als Stichting Special Talents. E.e.a. is vastgelegd door OMD Notarissen uit Helmond onder zaaknummer 40064. Wij hebben geen winstoogmerk en zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd.