Algemene informatie

De organisatie is op 24 december 2014 officieel geregistreerd als Stichting Special Talents. E.e.a. is vastgelegd door OMD Notarissen uit Helmond onder zaaknummer 40064.
Wij hebben geen winstoogmerk en zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gecertificeerd.

Postadres:

Hagelaarweg 2, 5684 NW BEST.

Bankgegevens:

Rabobank/rekeningnummer: NL87 RABO 0300 9792 07 op naam van Stichting Special Talents.

Kamer van Koophandel:

Nummer: 62152777.

Contact:

Contactpersoon: Henk van Hout.
Contact opnemen met Henk kan door middel van ons contactformulier of via e-mail: henk@specialtalents.nl / telefoon: 06-34715304.

Doel van de stichting

Kinderen die, om wat voor reden dan ook, problemen ondervinden in hun persoonlijke ontwikkeling op hun eigen niveau voetbalactiviteiten aanbieden op een plek waar zij zich veilig voelen en helemaal zichzelf mogen zijn.

Doelgroep

Wij verzorgen voetbalactiviteiten voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. Daarbij richten we ons op kinderen van 8 jaar of ouder (of die gedurende het lopende seizoen deze leeftijd bereiken) die niet of moeilijk terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. Jeugdspelers die wel actief zijn bij een club en daarbij extra hulp kunnen gebruiken zijn bij ons natuurlijk ook van harte welkom.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met FC Eindhoven en RKSV Nuenen. Beide voetbalclubs ondersteunen onze activiteiten van harte en bieden ons de mogelijkheid om van hun accommodaties gebruik te maken. Voor onze deelnemers zijn deze mooie, rustige locaties van groot belang om goed te kunnen functioneren.
Special Talents wordt ondersteund door AON Talent Foundation en Eindhoven Sport. Deze ondersteuning bestaat uit het helpen organiseren en begeleiden van onze activiteiten en het onderhouden van contacten met het onze doelgroep.

Aanmelden

Aanmelden voor activiteiten van Special Talents kan via het aanmeldingsformulier. Aanmelden kan op elk gewenst moment, dus ook als een activiteit al aan de gang is! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Voorwaarden

Bij inschrijving/deelname van hun kind(eren) gaan ouders/verzorgers akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

Betaling:

Ouders/verzorgers verplichten zich tot betaling van de aangekondigde deelnamekosten. Deze kosten dienen binnen 14 dagen na de startdatum van hun kind(eren) te worden voldaan. Indien een serie niet doorgaat, wordt het door ouders/verzorgers betaalde bedrag uiterlijk 1 week na het verstrijken van de aangekondigde startdatum aan hun terugbetaald.

Annulering:

Annuleren tot aanvang van de (eerste) activiteit is kosteloos. Annuleren na aanvang van de (eerste) activiteit betekent dat Stichting Special Talents geen teruggaaf van het verschuldigde bedrag kan verlenen, tenzij voor deze annulering een dringende reden kan worden overlegd.

Aansprakelijkheid:

Stichting Special Talents kan, evenals de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn, in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel of andere schade. Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico.

Privacy:

Ouders/verzorgers geven Stichting Special Talents toestemming om beelden van hun kind(eren) te gebruiken voor promotiedoeleinden. Tevens keuren zij het goed dat hun telefoonnummer(s) en/of e-mailadres(sen) voor andere ouders/verzorgers, trainers en deelnemers zichtbaar is in contactgroepen. Mochten ouders/verzorgers tegen één of meerdere van deze gegevens bezwaar hebben, dan dienen zij dit voor aanvang van de eerste activiteit via e-mail aan ons door te geven.

AON Talent Foundation


FC Eindhoven


RKSV Nuenen


Eindhoven Sport


Uniek Sporten


Reklatex


J. Ottenheijm Webdesign