Special Talents van start bij FC Den Bosch

Special Talents van start bij FC Den Bosch

14th apr 2021

Vol trots kunnen wij melden dat Special Talents gaat samenwerken met FC Den Bosch en de FC Den Bosch Foundation. Het is de bedoeling om nog voor de zomervakantie van start te gaan met een korte serie trainingen in het stadion van de club.
Op de website van de club en in diverse weekbladen in de regio Den Bosch kondigt FC Den Bosch onze samenwerking als volgt aan:

FC Den Bosch en haar foundation gaan voor onbepaalde tijd een samenwerking aan met Stichting Special Talents. Deze stichting organiseert voetbaltrainingen voor kinderen met een rugzakje op een inspirerende locatie en in een pedagogisch verantwoorde sportomgeving. Samen met het team van Special Talents wil FC Den Bosch de sport participatiegraad van kinderen met een indicatie helpen verhogen.
Special Talents richt zich op kinderen vanaf acht jaar die (nog) niet terecht kunnen bij een reguliere voetbalvereniging. Jeugdspelers die al wel actief zijn bij een club, maar daarbij extra hulp kunnen gebruiken, zijn eveneens welkom bij Special Talents FC Den Bosch. Eén keer per week komen de kinderen onder deskundige begeleiding bij elkaar om samen lol te hebben met behulp van een bal. Alle omgevingsfactoren die voor de kinderen een belemmering vormen om te sporten, worden weggenomen. Tegelijkertijd worden alle voorwaarden voor een plezierige en succesvolle sportdeelname ingevuld, zoals professionele begeleiding op sportief, medisch en opvoedkundig vlak en voetballen in een wow-omgeving.
Stichting Special Talents is een initiatief van Arno Meulendijks en Henk van Hout. Laatstgenoemde is tevens coördinator van de stichting. Hij is blij dat FC Den Bosch de stichting omarmt: “Voor veel kinderen is het de gewoonste zaak van de wereld. Je wilt voetballen en meld je aan bij een voetbalclub. Er wordt om een rekeningnummer gevraagd voor de contributie en voilà je bent lid. Iemand van de vereniging laat je vervolgens weten in welk team je komt en wanneer en hoe laat je op het sportcomplex wordt verwacht voor de training of wedstrijd. Geregeld zou je denken. Er zijn echter ook kinderen voor wie dit niet geldt. Tegenwoordig worden deze kinderen aangeduid als ‘kinderen met een rugzakje’. Zij hebben behoefte aan extra ondersteuning, zijn soms niet helemaal in balans. En dan heb je het vlug lastig in een standaard sportomgeving. Veel van deze speciale kinderen willen best graag lid worden van een voetbalvereniging, maar durven dat niet. Omdat ze bang zijn dat ze niet geaccepteerd worden. Of hun ouders zijn terughoudend. Want lang niet alle  sportverenigingen hebben logischerwijs trainers die over vaardigheden beschikken die nodig zijn om hun kind goed te kunnen begeleiden. Voor deze kinderen bestaat Special Talents.”
Esther Vroegh, voorzitter FC Den Bosch Foundation, is op haar beurt dankbaar dat Special Talents hun expertise en netwerk via voetbalclub en foundation willen inzetten: “Ieder kind verlangt ernaar om sportief actief te zijn. Sport heeft voor iedereen betekenis. Maar de mogelijkheid om te kunnen sporten is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend en daar willen wij verandering in helpen brengen. Samen met het Special Talents-team kan de FC Den Bosch Foundation voor kinderen met een indicatie nu een veilige ontmoetingsplek creëren om samen te sporten. Een plek waar kinderen die in de maatschappij maar al te vaak buitenspel worden gezet, de ervaring wordt gegeven dat ze onderdeel zijn van iets gezamenlijks. En waar begrip en waardering is voor het speciaal zijn. Want iedereen heeft wel een al dan niet verborgen talent.”
Stichting Special Talents bestaat sinds december 2014 en wordt ondersteund door de AON Talent Foundation. De stichting zette eerder succesvol Special Talents-programma’s op bij FC Eindhoven en bij RKSV Nuenen.
Ouders van kinderen die graag willen voetballen, maar daar nog geen plekje voor hebben gevonden, kunnen een mail sturen naar info@specialtalents.nl.
Meer informatie over dit project is eveneens te vinden op: www.fcdenbosch.nl, www.specialtalents.nl of www.fcdenboschfoundation.nl.

Special Talents in gesprek met v.v. Nijnsel

Special Talents in gesprek met v.v. Nijnsel

30th mrt 2021

Special Talents is met v.v. Nijnsel in gesprek over samenwerking. Enkele enthousiaste bestuursleden verkennen namens de club de mogelijkheden. Onderstaand bericht komt van de website van v.v. Nijnsel: vvnijnsel.nl

vv Nijnsel verkent mogelijkheden ‘Special Talents’

‘Lol hebben in het voetbal.’ Zou er een voetbalvereniging zijn waar deze open deur niet ergens ver bovenin zijn mission statement staat? Misschien niet letterlijk maar het is wel de rode draad, zeker bij het jeugdvoetbal. Voor veel kinderen is het een vanzelfsprekendheid: je meldt je aan, je geeft het rekeningnummer op van je ouders voor de contributie en iemand belt je wel hoe laat je waar moet zijn voor de training. En daar hoor je later wel weer wat het op zaterdag wordt. Kat in het bakje.
Maar goed, je zag het staan: ‘voor veel kinderen’. Maar er zijn ook andere kinderen, tegenwoordig worden deze aangeduid als ‘kinderen met een rugzakje’. Er mankeert iets aan in die zin, ze zijn niet helemaal in balans. Ze zijn daarom in meer of mindere zin beperkt. En dan heb je het vlug lastig. Acceptatie ligt niet bepaald voor de hand. De huidige maatschappij lijkt meer geschikt voor succesvolle kids zonder beperking; hoge punten op school, uitblinken in sport, vader en moeder zijn trots op je.
Enkele bestuurs- en jeugdcommissieleden van vv Nijnsel/TVE Reclame hadden recent een gesprek met twee enthousiaste gasten die zowel bij FC Eindhoven als rksv Nuenen een programma hebben opgezet voor ‘Special Talents’, een treffende naam voor jonge gasten met een beperking. Want speciaal zijn ze en iedereen heeft wel een al dan niet verborgen talent: het accepteren van elkaar, het niet op elkaar vitten. En juist deze belangrijke eigenschappen bezitten deze ‘special talents’ in ruime mate. Ze komen bij genoemde verenigingen één keer per week bij elkaar en komen maar voor één ding: lol hebben met elkaar met behulp van een bal. Hoe simpel kan het zijn. Veel van deze kinderen willen wel maar durven niet. Of hun ouders zijn terughoudend, ook dat snapt iedereen.
De twee coördinatoren staken een enthousiast verhaal af over hun activiteiten en wat ze ermee hebben bereikt. Zonder het mooier voor te stellen dan het is. Maar mooi is het wel. vv Nijnsel gaat nu bekijken wat de mogelijkheden zijn om deze special talents naar ons sportpark te krijgen. We hebben een prima kunstgrasveld en dat is een van de randvoorwaarden om kans van slagen te hebben. De talenten willen namelijk elke week komen en een bordje ‘vandaag afgelast’ kunnen ze niet behappen. We hebben nog het nodige huiswerk te doen, een aantal verkennende gesprekken voeren maar de inzet zou kunnen zijn om in mei/juni een pilot te organiseren van bijvoorbeeld een viertal middagen met een beperkt aantal kinderen. En dat laatste betekent natuurlijk ook nog een stukje werving. We laten het idee even landen, gaan met elkaar in gesprek en wie weet biedt vv Nijnsel/TVE Reclame straks onderdak aan een groep talenten die de kans krijgen om op Den Eimert hun rugzakje even aan de kant te leggen.

DJ La Fuente traint mee met Special Talents

DJ La Fuente traint mee met Special Talents

21st jan 2021

Op woensdag 20 januari 2021 is DJ La Fuente te gast geweest bij Special Talents in Eindhoven. Hij kwam bij ons terecht dankzij een oproep op de website van Eindhoven Doet. DJ La Fuente hielp onze trainers met het geven van de training en voetbalde zelf ook mee met onze talenten. Dit zorgde voor een extra fijne sfeer. De kinderen straalden helemaal. Na afloop van de training mochten al onze talenten en trainers met DJ La Fuente op de foto. Super gaaf!

Dankjewel DJ La Fuente en Eindhoven Doet

Wij willen DJ La Fuente en Eindhoven Doet heel hartelijk danken voor hun inzet en enthousiasme. Jullie hebben onze talenten op deze dag ontzettend blij gemaakt. Dank daarvoor.

Instagram

Meer informatie en foto’s van deze mooie middag en alle andere activiteiten van Special Talents zijn ook te vinden op Instagram.

@stichtingspecialtalents


Special Talents na de winterstop

Special Talents na de winterstop

23rd nov 2020

Trainingen

Op woensdag 13 januari hebben we het voetbalseizoen 2020-2021 na een korte winterpauze weer hervat. Tot de zomervakantie zijn er nog twee series van 10 trainingen.
Trainingen vinden plaats op woensdagmiddag. Bij FC Eindhoven trainen we van 15.45 tot 17.00 uur, bij RKSV Nuenen van 15.30 tot 16.45 uur. Deelname aan onze trainingen staat open voor kinderen van 8 jaar en ouder (of die gedurende het lopende seizoen deze leeftijd bereiken). Tussentijds instromen kan op elk moment gedurende het gehele seizoen.
Op 28 april, de laatste woensdag voor de meivakantie, organiseren wij in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven een voetbalmiddag voor al onze talenten en hun broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.
Elke nieuwe deelnemer begint met TWEE GRATIS PROEFTRAININGEN. Daarin bepalen u en onze trainers in onderling overleg of uw kind bij ons op de juiste plek is.
Op de pagina Activiteiten van deze website staan alle data van onze trainingen vermeld.

Wedstrijden

Deelnemers in Nuenen kunnen het trainen ook combineren met het spelen van wedstrijden. Wij nemen als jeugdteam van RKSV Nuenen deel aan de reguliere G-jeugd competitie van de KNVB. Deelnemen aan wedstrijden is mogelijk voor kinderen van 11 jaar en ouder (of die gedurende het lopende seizoen deze leeftijd bereiken) die tot het einde van het seizoen bij ons trainen.
Wedstrijden vinden in de regel plaats op zaterdag. In twee periodes (september-december en februari-mei) is er één keer per twee weken een wedstrijd. Thuiswedstrijden worden gespeeld op zaterdagochtend 10.15 uur bij RKSV Nuenen. Het moment van spelen van uitwedstrijden wordt bepaald door de te bezoeken clubs.

Aanmelden

AANMELDEN voor trainingen en/of wedstrijden kan op ieder moment, voor aanvang of gedurende het lopende seizoen.
Voor ons wedstrijdteam geldt een maximum aantal van 12 spelers. Nieuwe deelnemers komen op een wachtlijst als dit aantal is bereikt. Instromen vindt plaats op basis van volgorde van aanmelden.
Binnen ons huidige wedstrijdteam is op dit moment geen plek voor nieuwe spelers. Wel is onze wachtlijst inmiddels behoorlijk gevuld. Zodra wij daarvoor een voldoende aantal nieuwe aanmeldingen binnen hebben, richten wij een tweede team op om aan de competitie te gaan deelnemen. Aanmelden voor wedstrijden heeft dus wel degelijk zin!
Klik hier voor AANMELDEN

Meer informatie

Klik hier voor informatie over onze ACTIVITEITEN
Voor aanvullende informatie kunt u een e-mail sturen naar henk@specialtalents.nl

Het voetbalseizoen 2020-2021 is begonnen!

Het voetbalseizoen 2020-2021 is begonnen!

16th jun 2020

Trainingen

Op woensdag 9 september zijn we begonnen aan het voetbalseizoen 2020-2021. We hebben het seizoen verdeeld in drie series van 10 trainingen. Serie 1 duurt van september tot en met november 2020, serie 2 en 3 van januari tot en met juni 2021.
Trainingen vinden plaats op woensdagmiddag. Bij FC Eindhoven trainen we van 15.45 tot 17.00 uur, bij RKSV Nuenen van 15.15 tot 16.30 uur. Deelname aan onze trainingen staat open voor kinderen van 8 jaar en ouder (of die gedurende het lopende seizoen deze leeftijd bereiken). Tussentijds instromen kan op elk moment gedurende het gehele seizoen.
Elke nieuwe deelnemer begint met TWEE GRATIS PROEFTRAININGEN. Daarin bepalen u en onze trainers in onderling overleg of uw kind bij ons op de juiste plek is.
Op de pagina Activiteiten van deze website staan alle data van onze trainingen vermeld.

Wedstrijden

Deelnemers in Nuenen kunnen het trainen ook combineren met het spelen van wedstrijden. Wij nemen als jeugdteam van RKSV Nuenen deel aan de reguliere G-jeugd competitie van de KNVB. Deelnemen aan wedstrijden is mogelijk voor kinderen van 11 jaar en ouder (of die gedurende het lopende seizoen deze leeftijd bereiken) die tot het einde van het seizoen bij ons trainen.
Wedstrijden vinden in de regel plaats op zaterdag. In twee periodes (september-december en februari-mei) is er één keer per twee weken een wedstrijd. Thuiswedstrijden worden gespeeld op zaterdagochtend 10.15 uur bij RKSV Nuenen. Het moment van spelen van uitwedstrijden wordt bepaald door de te bezoeken clubs.

Aanmelden

AANMELDEN kan op ieder moment, voor aanvang of gedurende het lopende seizoen.
Voor ons wedstrijdteam geldt een maximum aantal van 12 spelers. Nieuwe deelnemers komen op een wachtlijst als dit aantal is bereikt. Instromen vindt plaats op basis van volgorde van aanmelden.
Klik hier voor AANMELDEN

Meer informatie

Klik hier voor informatie over onze ACTIVITEITEN
Voor aanvullende informatie kunt u een e-mail sturen naar henk@specialtalents.nl

AON Talent Foundation laat Special Talents stralen

AON Talent Foundation laat Special Talents stralen

31st okt 2019

Op woensdag 23 oktober 2019 ging alweer de 6e training van Stichting Special Talents van dit seizoen van start in het Jan Louwers Stadion. Voorafgaand was er een leuk fotomoment met de nieuwe ambassadeurs en trainers van Special Talents, de speciale talenten straalden vandaag letterlijk en figuurlijk. In eerste instantie door de splinternieuwe blauw-witte tenues, maar ook door de grote glimlach op ieders gezicht. “FC Eindhoven is enorm blij om aan dit project mee te mogen werken”, aldus algemeen directeur Wim van den Broek.
De AON Talent Foundation heeft zich sinds dit seizoen verbonden aan Special Talents. Middels deze samenwerking willen AON Talent Foundation, FC Eindhoven en Special Talents nog meer kinderen bereiken die niet bij een reguliere voetbalvereniging terecht kunnen. In het voorjaar van 2020 wordt er een voetbalmidddag georganiseerd om kinderen van het speciaal onderwijs kennis te laten maken met Special Talents. Elk talent telt!

Met dank aan AON Talent Foundation

Een mooie outfit mag uiteraard niet ontbreken! Dank gaat naar uit naar de AON Talent Foundation voor het mogelijk maken van deze gave tenues!

Special Talents, AON Talent Foundation en FC Eindhoven slaan handen ineen

Special Talents, AON Talent Foundation en FC Eindhoven slaan handen ineen

04th jun 2019

FC Eindhoven, Special Talents en AON Talent Foundation slaan de handen ineen om de komende jaren de activiteiten (nog) attractiever te maken en meer kinderen met een bepaald ‘rugzakje’ lekker te laten voetballen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integraal onderdeel binnen het AON-beleid. Met de Talent Foundation stimuleert AON talentvolle jongeren met een minder perspectief.
Henk Hunnekens, Guillerm van der Lans en Marko Wever van AON Talent Foundation bedankt voor het vertrouwen in deze mooie samenwerking!

Over AON Talent Foundation

De AON Talent Foundation heeft ten doel om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van talent in de brede zin van het woord en het stimuleren van kansen voor jongeren die in Nederland woonachting zijn door middel van onder andere, maar niet beperkt tot, sport en opleiding.