DEFINITIEF aanmelden bij Special Talents


  PAGINA 2 VAN 2


  Locatie voor trainingen:

  School:

  Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van uw kind, vragen wij u om onderstaande vragen voor ons te beantwoorden.

  Welke extra ondersteuning/sturing heeft uw kind van ons nodig?

  Is dit ten gevolge van een “beperking”? (diagnose)
  Zo ja, welke?

  Gebruikt uw kind medicatie, waarvan wij kennis moeten hebben voor tijdens voetbal activiteiten?
  Zo ja, welke?

  Wat zou het deelnemen aan Special Talents een succes maken en zijn er doelen waaraan we samen kunnen werken?

  Overige opmerkingen die van belang kunnen zijn.

  De gegevens uit dit formulier worden gedeeld met de trainers, coördinator en indien van toepassing begeleiding wedstrijdteam.